13.4 C
Bol
Subota, 1 travnja, 2023

Sa sjednice vijeća: Vijećnička pitanja

Vijećnik Ante Selak je od načelnice zatražio konkretnije rokove, odnosno vremenski okvir realizacije pojedinih projekta. Posebno je istaknuo pitanje rokova za izgradnje luke na Račiću.

Načelnica je kazala da je nezahvalno govoriti o rokovima izgradnje luke na Račiću, osobito zbog toga što gradnja ne ovisi o nama.  Načelnica je istaknula da prema njenim dojmovima postoji stvarna želja Lučke uprave da se projekt realizira te da su sredstava za izgradnju luke osigurana u 100 % – tnom iznosu.

Ante Selak je također pitao koji su očekivani rokovi izgradnje stanova POS-a.

Načelnica je kazala da je općina ispunila svoje obveze, te da je potpisan ugovor o darovanju dodatne čestice zemlje. Trenutno je u postupku uknjižba APN-a na tu nekretninu. Načelnica je istaknula da je APN, prema njenom dojmu iz ostvarenih kontakata, ozbiljan institucija te se se nada skoroj realizaciji ovog projekta.

Ante Selak je pitao može li projekt izgradnje DVD-a aplicirati na sredstva iz EU fondova.

Načelnica je kazala da trenutno nema natječaja gdje možemo aplicirati, ali da se natječaji prate, te da ćemo pravodobno aplicirati sa pripremljenim projektima.

Ante Selak je pitao u kojoj je fazi spor sa Planinarskim društvom Mosor oko Vidove gore.

Načelnica je kazala da oko tog spora još postoje neke pravne dubioze, ali da je Planinarsko društvo ponudilo Općini Bol Dom na Vidovoj gori za cca 1.200.000,00 kn.

Načelnica smatra da je to dobar posao za općinu ako se u razumnom roku općina Bol uknjiži na nekretnini, ali će još izvršiti još neke provjere i dodatne konzultacije sa pravnim stručnjacima.

Ante Selak je pitao kada će se sastati Odbor za promet, vezano uz prometnu problematiku u mjestu, a osobito vezano uz problem prometa na Šetnici.

Načelnica je kazala da će se uskoro sastati Odbor za promet i raspravljati o prometnoj problematici.

Zdravko Bartulović je pitao u kojoj je fazi projekt uređenja košarkaškog igrališta na Poljani.

Načelnica je odgovorila da je projekt završen i procijenjeni su troškovi na iznos 600.000,00 kuna. Odluka o realizaciji nije donesena jer u isto vrijeme smo u proceduri ishođenja lokacijske dozvole za garaže i sportsku dvoranu zajedno sa otvorenim igralištem za male sportove na Poljani. Načelnica je obavila razgovor sa pročelnikom za obrazovanje u SDŽ koji je kazao da postoji mogućnost sufinanciranja sportske dvorane od strane Ministarstva obrazovanja. Bila bi šteta započeti investiciju za koju imamo projekt i troškovnik, a nakon dvije godine sve to srušiti radi realizacije projekta garaže i sportske dvorane.

Zdravko Bartulović je kazao da bi trebalo urediti košarkaško igralište jer je veliko pitanje kada će doći do realizacije garaža i sportske dvorane.

Zdravko Bartulović je kazao da je zahtjev prema Elektro Dalmaciji Brač za pojačanje snage struje na području Benačica-Mali rat i na Rivi upućen prije dvije godine i da se još nije realizirao.

Načelnica je kazala da će kontaktirati odgovorne i pokušati ubrzati pojačanje struje na tim lokacijama.

Ante Selak je pitao kakve su projekcije TZO-a Bol za slijedeću turističku sezonu.

Načelnica je kazala da će se uskoro održati turističko vijeće i skupština TZO-a, te da ćemo tada imati potpunije podatke o predstojećoj sezoni.

Načelnica je istaknula naše komparativne prednosti u odnosu na neke druge zemlje (mnogim zemljama smo najbliža auto destinacija), te je istaknula da se bolski hoteli otvaraju prema ranije najavljenim planovima.

Posljednje vijesti
Povezane vijesti

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime