5.1 C
Bol
Ponedjeljak, 30 siječnja, 2023

Sa sjednice vijeća: Odluka o prikupljanju otpada

U cilju usklađenja sa novim zakonom o gospodarenju otpada, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2021. godine, vijeće Općine Bol je usvojio novu odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Bol.

Ukupni trošak minimalne javne usluge za otok Brač: 7.315.000,00 kuna

Tvrtka koncesionar Michieli -Tomić d.o.o. je u obrazloženju detaljno iznio predviđanja svih prihoda i rashoda tvrtke na području otoka Brača. Od ukupno 7.530 korisnika usluga tvrtke Michieli-Tomić d.o.o. na otoku Braču, otprilike 85% otpada na kućanstva (6940) a 15% na pravne subjekte (nekućanstva 590). Tako bi se ukupni trošak podijelio prema prethodnim koeficijentima pa bi iznos koji bi trebala pokriti kućanstva iznosio oko 5 milijuna kuna dok bi ostatak troškova pokrili od pravnih subjekata.

Sporan novi zakon: napravljen je direktno protiv iznajmljivača

U novom zakonu u članku 70 (3) stoji:
(3) Korisnik iz stavka 2. točke 2. ovoga članka je korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost.

Ovakvim suludim zakonom, iznajmljivač sa jednom smještajnom jedinicom je (za primjer) potpuno izjednačen sa hotelskom kućom sa 20 hotela na Jadranu.

Koncesionar predlaže minimalnu cijenu javne usluge za kategoriju kućanstva u iznosu od 59,72 kn (bez PDV-a) (67,48 sa PDV-om), a za kategoriju ne kućanstva predlaže minimalnu cijenu javne usluge u iznosu od 123,98 kn (bez PDV-a) (140,10 sa PDV-om).

Također predviđaju popuste  za ne kućanstva u iznosu od 50 % ukoliko odlažu do 480 litara otpada mjesečno, a popust od 30 % ukoliko odlažu 480-960 litara otpada mjesečno.

U raspravi su vijećnici istaknuli konkretne probleme koji se javljaju na terenu vezano uz sakupljanje komunalnog otpada na području općine Bol i predložene cijene javne usluge.

Lea Marinković je upozorila da mnogi građani iznajmljuju apartmane „na crno“ , nemaju kante, a gosti u takvim apartmanima ostavljaju smeće uz kontejnere. Ističe da smo svi dužni prijaviti nadležnim institucijama takve nelegalne iznajmljivače. Također je kazala da trenutno nema načina da se utvrdi tko spada u kategoriju kućanstvo, a tko u kategoriju ne kućanstvo (iznajmljivači).

Načelnica je kazala da je u pripremi Uredba Vlade sa registrom iznajmljivača.

Tihomir Marinković je kazao da  svi vidimo tko su prekršitelji, da se prekršitelji mogu lako detektirati, ali da većina građana ide linijom manjeg otpora i nezamjeranja sa prekršiteljima.

Ivan Cvitović je kazao da radnici Grabovog rat svakodnevno sakupljaju smeće oko molok kontejnera, te da treba djelovati i edukativno na građane i goste Bola. Predlaže tiskanje letaka koji bi gostima objašnjavali način odlaganja otpada na Bolu. Smatra da bi apartmani trebali imati kante za odlaganje otpada, a ne kartice za odlaganje u kontejnere. Te kartice vlasnici apartmana često i ne daju gostima, a ponekad ih gosti ne znaju ni koristiti.

Siniša Soljačić je kazao da je u planu postavljanje video nadzora na Račiću i na Velom mostu, te da će tada biti lakše detektirati i sankcionirati prekršitelje na tim lokacijama.

Ante Selak smatra da treba iznaći nova tehnička rješenja korištenja molok kontejnera ( plaćanje odlaganja otpada kovanicama, kreditnim karticama i sl. ). Ističe da mnogi gosti žele otpad odložiti na ispravan način i platiti uslugu, ali nemaju karticu te su prisiljeni ostaviti otpad pored kontejnera.

Načelnica Marčić je kazala da još nije iznađen mehanizam koji bi to omogućio, ali se radi na tome.

Tihomir Marinković je kazao da je predložena odluka nedorečena te pruža mogućnost zlouporabe i manipulacije.

Posljednje vijesti
Povezane vijesti

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime