22.9 C
Bol
Srijeda, 27 rujna, 2023

Sa sjednice vijeća: povećanje naknade za komunalnu infrastrukturu

Nositelji koncesijskih odobrenja za djelatnosti na pomorskom dobru koja su navedena u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Bol, plaćaju naknadu prema Uredbi o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru i naknadu za korištenje komunalne infrastrukture.

Općini Bol se plaća naknada za podmirenje troškova čišćenja plaže i odvoza smeća, za podmirenje troškova spasilačke službe na moru, za podmirenje troškova organiziranja regulacije prometa na području pomorskog dobra, za podmirenje troškova redara i čuvara na pomorskom dobru, za podmirenje troškova Bijele i Plave zastave, za podmirenje troškova ispitivanja kakvoće mora i podmirenje troškova korištenja općinske imovine (kiosci, stolovi, stolice, pontoni i sl.). Sve navedene naknade se zajednički zovu naknada za korištenje komunalne infrastrukture. Naknada za korištenje komunalne infrastrukture ne obuhvaća troškove električne energije i vode. Naknada za korištenje komunalne infrastrukture zajedno sa naknadom za koncesijsko odobrenje plaća se u dva obroka i to: 50 % u roku od osam dana od dostave računa, a 50 % najkasnije do 15. srpnja tekuće godine. Kolokvijalni naziv za ove dvije naknade je “trošak koncesije“.

U odnosu na do sada važeću odluku o  naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru na području Općine Bol može se govoriti o povećanju cijena za većinu stavki.

Evo popisa značajnijih povećanja:

Naziv usluge (lokacija, dosadašnji korisnik odobrenja) stara cijena -> nova cijena
Prodaja zdrave hrane i napitaka (Zlatni rat | BioMania Lilichi d.o.o.) 35.000 -> 100.000
Prodaja voćnih salata (Zlatni rat | Moćno voćno d.o.o.) 105.000 -> 150.000
Prodaja voća i povrća (Zlatni rat | Zimat d.o.o.) 30.000 -> 75.000
Prodaja kukuruza, pizza i fornetta (Zlatni rat | M&M d.o.o.) 30.000 -> 75.000
Prodaja palačinki (Zlatni rat | Kamen sreće d.o.o.) 75.000 -> 150.000
Aqua park (Zlatni rat | Vodeni Bol j.d.o.o.) 1.008.000 -> 1.200.000
Mini pizzeria (Zlatni rat | Zlatni rat beach j.d.o.o.) 55.000 -> 150.000
Mini grill, burgeri (Zlatni rat | Ljetni otok j.d.o.o.) 83.000 -> 150.000
Beach bar (Zlatni rat | Varadero 2 (Auro)) 418.800 -> 600.000

Ante Selak je rekao da je predstojeća turistička sezona upitna zbog krize na istoku Europe, te da nije vrijeme za predloženo povećanje cijena. Istaknuo je da je za kioske koje je lani koristila općinska tvrtka Grabov rat, predviđeno povećanje cijene komunalne infrastrukture i  koncesijskog odobrenja od skoro 300 %. Smatra da lokalnim gospodarstvenicima  treba pomoć u ovim kriznim vremenima, a ne im višestruko povećavati namete. Također je istaknuo selektivno povećavanje cijena pojedinim korisnicima, te je od načelnice zatražio pojašnjenje kriterija za ovakav selektivan tretman pojedinih korisnika pomorskog dobra.

Načelnica je kazala da se ovaj prijedlog odluke pripremljen prije krize na istoku Europe odnosno prije početka rusko-ukrajinskog rata, te da se o povećanju cijena razgovaralo i u starom sazivu vijeća, ali odluka tada nije bila donesena.

Načelnica Marčić: Nije meni ćaća ostavio Zlatni rat

Prilikom pripreme ove odluke uzimalo se u obzir da je za neke djelatnosti cijena na Zlatnom ratu bila duplo jeftinija nego u poslovnim prostorima u mjestu, što nije tržišno opravdano.

Drugi kriterij je gospodarenje općinskim resursima pažnjom dobrog gospodarstvenika, jer općina treba brinuti o sveukupnim potrebama građana. “Niti je meni niti ikome od vijećnika Zlatni rat ćaća ostavio pa da na tome skupljamo političke poene i trgujemo koncesijskim odobrenjima u raznorazne svrhe” – istaknula je Marčić.

Obrtnici na plaži Zlatni rat će zadnji osjetiti eventualnu buduću krizu jer će kupača na plaži Zlatni rat biti i kada Bol eventualno ne bude ostvarivao visoke rezultate u dolasku gostiju i broju noćenja.

Načelnica smatra da bi bilo pošteno braniti interese svih obrtnika na Bolu, a ne samo onih koji posluju na pomorskom dobru.

Također je istaknula da su u zadnje vrijeme neki vijećnici izloženi pritiscima obrtnika koji se ovim prijedlogom odluke osjećaju ugroženi, a koji su do sada bili privilegirani.

Tihomir Marinković je kazao da prošle 2021. godine nije poštivan zaključak iz 2020. godine o  smanjenju naknada za korištenje javne površine i pomorskog dobra, odnosno smanjenje razmjerno smanjenim turističkim rezultatima u odnosu na 2019. godinu.

Smatra da u vremenu u kojem živimo nije vrijeme za ovakvo povećanje cijena, te da bi korisnici pomorskog dobra trebali imati garancije da će im se računi umanjiti u slučaju podbačaja sezone. Kao referentnu godinu predlaže turističke rezultate iz 2019. godine.

Tonči Buljan je kazao da ne postoji pisani zaključak o obveznom smanjivanju cijena za korištenje javne površine i pomorskog dobra razmjerno smanjenim turističkim rezultatima u odnosu na 2019. godinu.

Buljan: Nitko ne zna što će biti – sezonu možemo jedino gledati natrag

Tonči Buljan je podsjetio da smo sličnu situaciju i neizvjesnost imali i prije 2 sezone sa početkom pandemije. Smatra da prema rezultatima koji se ostvare u ovogodišnjoj turističkoj sezoni na kraju rujna, vijeće Općine Bol može raspravljati o eventualnim popustima na predložene cijene korištenja pomorskog dobra i javnih površina, ali bez unaprijed zadanih parametara.

Ante Selak je kazao da treba vrednovati naše resurse, ali ne kroz ovakvo povećanje cijena. Smatra da nije vrijeme za donošenje ovakve odluke.

Posljednje vijesti
Povezane vijesti

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime